Vážení obchodní priatelia,


Našli ste si našu stránku obchodno-montážnej spoločnosti.
Začiatkom roku 2007 bola založená naša firma-ERGOS SK s.r.o., ktorá vznikla z pôvodnej živnostenskej firmy, ktorá vykonávala odborné skúšky plynových zariadení. Rozšírila činnosť aj na montážne práce, plynu, vodovodov, kúrenia a kanalizácie. Po čase sa vykonávala obchodná činnosť. Stali sme sa dovozcom pre rôzne tovary a to bezlepkové polotovary, Biotta-zeleninová šťava a spojovací materiál.
Toho času naša obchodná činnosť sa zameriava na predaj mosadzných výrobkov pre plyn, vodu, kúrenie, klimatizáciu a rozvod technických plynov, odborné skúšky plynových zariadení, opravy a rekonštrukcie plynových rozvodov a kotolní, montáž a rekonštrukcie rozvodov kúrenia, termostatizáciou, vodovodov, kanalizácie a montáž teplovodov  z ocele, alebo plastu, ktoré sú už predizolované.
Filozofiou firmy je poskytnúť zakazníkovi full-servis, čo v praxi znamená, zákazník dostane predloženú technickú ponuku a na základe jeho výberu, mu predložíme cenovú ponuku na kompletnú dodávku prác.

Copyright © 2007, JPsoftware s.r.o.